صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مقالات سايت

بهترین روش برای تاثیر گرفتن از تبلیغات

بهترین روش برای تاثیر گرفتن از تبلیغات

بهترین روش برای تاثیر گرفتن از تبلیغات

بهترین روش برای تاثیر گرفتن از تبلیغات
بهترین روش برای تاثیر گرفتن از تبلیغات


بهترین روش برای تاثیر گرفتن از تبلیغات


تبلیغات برای کالا یا خدماتی که قصد ارائه آن ها وجود دارد باید با عکس ها و فیلم های جذاب تهیه شود نباید از حساسیت در انجام تبلیغات خوب کم کرد. باید از عکس های با کیفیتی استفاده شود که در آن تصویر انسان وجود دارد. تاثیر گذاری تصاویری که از فردی گرفته شده برای تبلیغات بسیار بیشتر از تبلیغاتی است که برای تصاویر خود از موضوعات دیگری استفاده می کنند.

این موضوع برای برندهای خارجی بسیار بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که برای تهیه تصاویر برای محصولات خود از افرادی که زیبا هستند استفاده می کنند تا بیشتر به تبلیغاتشان توجه شود اما نباید همه ی نقطه توجه تصویر را به کسی که در تصویر است اختصاص داد بلکه باید از آن شخص برای جلوه دادن به کالای خود استفاده کرد نه اینکه فقط او مورد توجه قرار گیرد.

 

"بهتریناینکه کاراکتری که در تصویر است به محصول نگاه کند یعنی ارتباط چشمی با محصول توسط کاراکتر برقرار شود. با همین کار ساده هر کس به این تصویر نگاه کند به دنبال جایی که فرد نگاه می کند می گردد و در نهایت توجه به سمت کالایی که در تصویر است معطوف می شود.