صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مقالات سايت

لینک سازی داخلی

لینک سازی داخلی

لینک سازی داخلی

لینک سازی داخلی
لینک سازی داخلی


لینک سازی داخلیلینک سازی داخلی در سایت، به کمک انکر تکست ها و لینک کردن انکر تکست به دیگر قسمت های سایت انجام می شود.

 

""کاربرد لینک سازی داخلی در سایت، افزایش بازدید و بیشتر نگه داشتن کاربر در سایت است که سبب افزایش رتبه سایت در نظر گوگل خواهد شد.

اگر در سایت مقالات مختلفی وجود داشته باشد می توان با کمک انکر تکست ها بین متن ها ارتباط برقرار کرد و این ارتباط به معنی لینک سازی داخلی است.